Haber Detayı
28 Eylül 2019 - Cumartesi 23:45
 
Çukurova Üniversitesi EYFOR'un paydaşı oldu
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ile Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) arasında Uluslararası Eğitim Yönetimi Formu Düzenleme ve İşbirliği Protokolü imzalandı. Protokole göre Çukurova Üniversitesi de bu yıl onuncusu düzenlenen Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumunun (EYFOR) paydaşları arasında yer aldı.
EĞİTİM Haberi
Çukurova Üniversitesi EYFOR'un paydaşı oldu

Antalya’da 07- 10 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek forum öncesinde EYUDER Başkanı Dr. Adem Çilek ve berberindeki heyet Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar’ı makamında ziyaret etti.

 

Dr. Çilek: “Eğitim Alanındaki Yenileşme Çalışmalarına Katkı Sağlamayı Amaçlıyoruz.”

Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Birsel Aybek’in de eşlik ettiği ziyarette forum hakkında bilgi veren EYUDER Başkanı Dr. Çilek, “Eğitim alanındaki nitelik geliştirme ve yenileşme çalışmalarında sürdürülebilirlik, katkı ve birikim sağlamayı amaçlayan 10. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu kapsamında disiplinlerarası bir yaklaşım ve anlayış içinde eğitim alanına ilişkin kuram, politika ve uygulamalar tartışılacak; bildirili oturum, panel, çalıştay, konferans, söyleşi, atölye ve açık oturumlara yer verilecektir. EYFOR-X’a yurt içi ve yurt dışından akademisyenlerin, il/ilçe milli eğitim yöneticilerinin, okul/kurum yöneticilerinin ve öğretmenlerin bildiri sunarak ya da dinleyici olarak katılım sağlamalarını bekliyoruz. Forum dilleri Türkçe ve İngilizcedir. Arzu eden katılımcılar bildirilerini video konferans yoluyla sunma imkânına sahip olacak.” dedi.

 

Prof. Dr. Kibar: “EYFOR-X’ın Eğitim Camiasına Büyük Katkısı Olacak.”

Rektör Prof. Dr. Kibar ise eğitim alanında yenilikçi, çağdaş ve bilim ışığında gerçekleştirilecek uygulamalara destek vermekten mutluluk duyduklarını ifade ederek, Eğitim Yönetimi ve Denetimi, Öğretmen Eğitimi, Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Okul Öncesi Eğitimi, Mesleki ve Teknik Eğitim, Eğitimde Teknoloji Kullanımı, Yaşam Boyu Öğrenme, Uzaktan Eğitim, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Öğretmenler İçin Uygulamadan İyi Örnekler, Özel Eğitim, Sanat ve Tasarım Eğitimi, Yaratıcı Drama Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Müze Eğitimi, Teknoloji ve Tasarım Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında sunulacak bilimsel araştırmaların ve tartışmaların eğitim camiasına büyük kazanç sağlayacağını söyledi.

 

Forum Düzenleme ve İşbirliği Protokolü İmzalandı

Yürütücülüğünü, bilim ve hakem heyetini Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesinin üstlendiği forumun ikili işbirliği protokolü Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar ve EYUDER Başkanı Dr. Adem Çilek tarafından imzalandı. Ziyaret anı fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

Kaynak: Editör:
Haber Yazılımı
Kişisel verilerinizin işlendiğini ve saklandığını 6698 sayılı KVKK Md.10 aydınlatma yükümlülüğü kapsamında tarafınıza bildirmek isteriz.