Haber Detayı
09 Aralık 2019 - Pazartesi 12:53
 
Çulhaoğlu'ndan "İnsan Hakları günü" mesajı
İYİ Parti Adana Milletvekili Dt.Mehmet Metanet Çulhaoğlu, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle mesaj yayınladı.
SİYASET Haberi
Çulhaoğlu'ndan

İYİ Parti Adana Milletvekili Dt.Mehmet Metanet Çulhaoğlu, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısı ile yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi;

"10 Aralık 1948'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kabul edilen ve
Ülkemizin 6 Nisan 1949'da onayladığı “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi” tüm
insanların hiçbir ayrım gözetilmeksizin yalnızca insan olduklarından dolayı eşit, hür
ve onurlu yaşama hakkına sahip olmalarını garanti altına almıştır dedi.Çulhaoğlu
İnsan hakları, bütün insanlığın ortak değeri, bütün uygar ülkelerin ortak paydasıdır.
İnsanlar arasında hiçbir zaman ayrım gözetmeksizin onlara hür, eşit bireyler olarak,
insan onuruyla bağdaşan tarzda muamele etmek, insan hakları kavramının gereğidir.
İnsan hakları, çağdaş uygar toplumların temelidir. İnsan hakları demokrasinin
vazgeçilmez unsuru olmalıdır.
Ayrıca Devletin temel amaç ve görevlerini gösteren Anayasa'nın 5
maddesinde, "kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet
ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal
engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli
şartları hazırlamaya çalışmak" devletin temel görevleri arasında sayılmıştır.
Anayasamızın 12-74. maddeleri arasında ise, kişilerin temel hak ve hürriyetleri
güvence altına alınmıştır. Anayasal güvence insan haklarına saygı açısından temel
olmakla birlikle yeterli değildir. Bu nedenle Anayasamızda tanınan temel hak ve
hürriyetlerden herkesin tam ve eşit olarak yararlanabilmesi için insan haklarını
koruma mekanizmaları geliştirilmiş olmasına rağmen maalesef ülkemizde siyasi
nedenlerle yetersiz kalmaktadır.
Temel Kişi Hak ve Özgürlüklerini Güvence Altına Alan Uluslararası
Belgelerle açıklandığını belirten Çulhaoğlu Yaşam Hakkı, İşkenceyi Önleme
Özgürlük ve Güvenlik Hakkı,Özel Yaşama İlişkin Hakları,Düşünceyi Açıklama
Özgürlüğü Hakkı,Adil Yargılanma Hakkı, Sanık Hakları, Vatandaşlık Hakkı, Toplanma
Özgürlüğü Hakkı,Örgütlenme Özgürlüğü Hakları, Seyahat Özgürlüğü Hakkı,
Haberleşme Özgürlüğü hakkı, Ekonomik Sosyal ve Kültürel Hakları, Kadın
Hakları,Çocuk Haklarımutlaka fakatsız ve amasız sağlanmalı,varsa eksiklikler
yönetenler tarafından hemen giderilmelidir. Her gelen siyasi iktidar bu hakları kendi
çıkarları doğrultusunda kullanmamalı ve evrensel olan bu hakları kendi
vatandaşlarına hiç ayrım yapmadan eksiksiz uygulama imkanları sağlamalıdır. İnsan
Hakkı ve Hukuku her şeyden önemli görülmelidir. Biz İyi Parti olarak üstünlerin,
parası olanların, dayısı olanların ve muktedirlerin değil, bütün bir milletimizin bu
haklardan yararlanmasını parti tüzüğümüzde de açıkça belirtmiş bu fikre göre
kurulmuş bir parti olduğumuzu her platformda açıkça belirtiyoruz, dedi"

Kaynak: Editör:
Yorumlar
Haber Yazılımı
Kişisel verilerinizin işlendiğini ve saklandığını 6698 sayılı KVKK Md.10 aydınlatma yükümlülüğü kapsamında tarafınıza bildirmek isteriz.