Haber Detayı
29 Eylül 2019 - Pazar 00:16
 
Tedavide ilk kural:Sağlıklı iletişim
SAĞLIK Haberi
Tedavide ilk kural:Sağlıklı iletişim

Çukurova Devlet Hastanesi”nde gerçekleştirilen, “İnsan ve iletişim” konulu konferansta, hemşiresinden doktoruna tüm sağlık çalışınlarının hastaların tedavisindeki en önemli kuralların başında insan ilişkilerine verilen önemin gerekliliğini ortaya koydu.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. M. Hamil Nazik tarafından verilen konferansta, insan ve iletişim konusuna sosyal ve bilimsel açıdan yaklaşıldı ve sağlıkta iletişimin en öncelikli faktörler arasında yer aldığı vurgulandı.

Çukurova Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Akif Küçükcan, Başhekim Yardımcıları Dr. Onur Uluöz ve Dr. Yusuf Kahraman , Hastane Müdürü Handan Savaş, Sağlık ve Bakım Hizmetleri Müdüresi Huriye Sevim Akbıyık, hastanede görevli doktorlar, hemşireler ve kalabalık bir sağlık personelinin izlediği konferansta “Sağlık hizmetlerinde ne kadar başarılı olunabileceği, ve hastalarla ilişkilerde nasıl daha başarılı olunabileceği” konularında bilgiler verildi.

HASTA İLE SAĞLIKLI İLETİŞİM ŞART

İnsan ve iletişim konusunda Türkiye'nin ünlü bilim adamları arasında gösterilen Prof. Dr. M. Hamil Nazik, Çukurova Devlet Hastanesi Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte öncelikle, “Sağlıkla tedaviye giden yolda en önemli kuralın, hasta ile sağlıklı iletişim kurmanın” önemine vurgu yaptı.

Her sektörde olduğu gibi sağlık personelinin de ilk planda kendilerine, “Yaptıkları işte başarılı olup olmadıklarını” sorgulamaları gerektiğine değinen Prof. Dr. Nazik, “İnsanı anlamak zordur. Zira her insan ayrı bir problem olarak karşınıza çıkar. Sağlıkta başarıya giden yolun ilk ve en önemli kuralı da bu problemi çözmektir. Başarılı bir tedavi için öncelikle, doğru teşhis ve hastanın sorunlarını iyi bilme kuralı gereklidir. Bunun başarısı, sağlıklı bir tedaviye uzanan yolun en ciddi adımıdır. Yani önce hastanın iletişiminde yaşanan problemin çözümü şarttır.” dedi.

Birçok insanın, çalıştığı konularla ilgili teknik bilgi eksikliğinden çok, insan ilişkilerindeki yetersizlikleri nedeniyle başarısız olduğunu belirten Prof. Dr. Nazik, “Çünkü, insan ilişkileri konusunda yeterince bilgili olmayanlar, neler yapalabileceğini de bilmezler. Bu başarısızlıktaki en ciddi faktör olarak karşılarına çıkar” diye konuştu ve bu konuda bilimsel olarak kanıtlanmış, insanlar tarafından benimsenmiş gerçekçi örnekler sundu.

KİŞİNİN DEĞERİ NASIL ORTAYA ÇIKAR

İnsan ve ilişkiler konusunun temelinde, öncelikle yaşanılan alana göre davranış biçimlerinin ortaya konulması gerektiğinin altını çıkan Prof. Dr. Nazik, “Özel alanlarda veya sosyal alanlarda görgü ve nezaket kurallarının, kamusal alanlarda ise protokol kurallarının vazgeçilmez davranış modeli olması gerekliliğini kabullenmek ve benimsemek gereklidir. Hem çalışırken ve hem de günlük yaşamımızda kişilerin davranışları, konuşmaları, kendilerini değerlendirme biçiminin yanısıra, başkalarının da sizi değerlendirmesi çok önemlidir. Unutulmaması gerekir ki, kişinin temel özellikleri ilişkinin boyutları ile birlikte kişinin de değerini ortaya koyar.” Dedi ve şunları söyledi;

İnsanın genç olması, tecrübesi, yaşlı veya genç görüntüde bulunması, kilolu veya zayıf olması, hatta farklı kültürlerden gelmeleri, karşı tarafın kendilerine anlayışlı davranmasını sağlayacak faktörler arasında yer almaz. Siz nasılsanız, öyle davranışla karşılaşırsınız. Sizi diğerlerinden farlı davranma ile karlaştıracak özelliklerden öte, karşınızdaki kişi sizi toplumsal davranış kurallarını bildiğiniz varsayılaraktır. Yani, siz nasılsanız, öyle davranılır..

 

YAŞAM GERÇEĞİ İLE İÇ İÇE YAŞAMAK

Sonuçta hangi işi yaparsak yapalım; günlük hayatta diğer insanlara karşı bağımlıyız. Bu da insanlarla nasıl çalışacağımızı, onlara karşı bu ortamlarda nasıl davranmayı bilmemizi gerektirir. Çoğu kişi insan ilişkilerine yeterince önem vermesede, bu yaşamın gerçeği ile her zaman karşı karşıyadır.Onunla iç içe yaşar..”

Konuşmasında, kadınların erkeklerde aradığı10 farklı özelliği ana başlıkları ile dile getiren ve örnekler veren Prof. Dr. Nazik, “Bilinen bir gerçektir. Kadınların erkeklerde aradıkları özellikleri şöyle sıralarsak; Sağlamlık, duygusallık, erdem, zeka, mizah anlayışı, sıcaklık,seveceklik,cömertlik, ince düşünce,ortaklık ve güven olarak belirleriz. Bu özellikleri bir de sosyal yaşamımıza ve iş hayatımıza adapte ettiğimizde, benzerliklerle karşılaşırız. İletişimde bu faktörler karizma ve imajla pekişir..

Bilinen ve kabul edilen en önemli gerçek, iletişimde başarılı olmak için iyi bir karizmanın olması, doğru bir imaj yaratma ve belli başlı nezaket ve protokol kurallarını bilme gerekliliğidir.” dedi.

Karizmanın insanları etkileyen en önemli kriterlerden biri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Nazik, dış görünüşünü,kıyafetin, yüz ve saç şeklinin, hal-hareket ve tavırların ve konuşma tarzı ile ses tonun da ciddi faktörler olduğunu söyledi.

DOĞRU İLETİŞİM ,KARİZMA VE İMAJ

Başkalarını bilen kimselerin bilgili, kendini bilen kimselerin ise akıllı olduğunu belirten Prof. Nazik, doğru iletişim,karizma ve imaj için vücut dili, giyim, oturma, ayakta durma, el kol hareketleri, yürüyüş, bakış, yüz ifadeleri,konuşma ve ses tonunun her birinin ayrı ayrı önemli olduğuna da parmak bastı.

Sağlık sektöründe en çok dikkat edilmesi gereken iletişim yöntemleri arasında öfke kontrolü, stress yönetimi, liderlik biçimi ve ortamı kullanma biçininin de çok önemli olduğunubelirten Prof. Dr. Nazik, Hasta-Hastane ilişkileri arasında en önemli faktörlerin arasında iyi iletişim olduğuna vurgu yaptı, “Hastalarımızı hizmet verilen kişiler olarak değerlendirmeli, önce onlarla iyi iletişim kurmalı, onları anlamalı, güven duymaları sağlanmalıdır. Sağlık personeli öncelikle hastalara karşı sakin olmalı, onları dikkatli dinlemeli, onları anlamalı, anladıklarını sağlamalı, tatmin edici, ikna olabilecek tarzda konuşmalı, gereksiz diyaloglardan kaçınmalı, ilgisiz davranmamalı, hastaya ve hastalığına odaklanmalı ve herşeyden önemlisi nazik olmalıdır. Sağlıkta başarı için, sağlıklı teşhis ve tedavi için en önemli faktör buradadır.” dedi.

Kaynak: Editör:
Haber Yazılımı
Kişisel verilerinizin işlendiğini ve saklandığını 6698 sayılı KVKK Md.10 aydınlatma yükümlülüğü kapsamında tarafınıza bildirmek isteriz.